Právo na uplatnenie reklamácie pre spotrebiteľov

Poučenie o práve na uplatnenie reklamácie

1. Obecná poučenie na uplatnenie reklamácie

1.1 Zakúpenie veci ste ako spotrebiteľ povinný preukázať predložením kúpneho dokladu, prípadne iným, dostatočne vierohodným spôsobom.

1.2 Ako spotrebiteľ nemôžete uplatniť práva z vád, ktoré ste sám spôsobil alebo o ktorých ste pri kúpe vedel. Rovnako tak aj pri chybách, pre ktoré sme s Vami, ako predávajúci a spotrebiteľ, dohodli zníženie ceny. Nezodpovedáme ani za bežné opotrebenie veci.

1.3 Reklamácia musí byť uplatnená najneskôr v 24-mesačné lehote. Reklamáciu je potrebné uplatniť bezodkladne, aby nedošlo k rozšíreniu vady a v jej dôsledku k zamietnutie reklamácie. Včasným oznámením vady po tom, čo sa objaví, si môžete zaistiť bezproblémové vybavenie reklamácie.

1.4 Reklamácia je vybavená až vtedy, keď Vás o tom budeme informovať. Ak vyprší zákonná lehota, považujte to za podstatné porušenie zmluvy a môžete od kúpnej zmluvy odstúpiť.

Vzorový formulár pre uplatnenie reklamácie:
A1 logo word  Formulár pre uplatenie reklamácie

 

Nakúpte po telefóne (Po-Pá: 8:00-16:00)