Podmienky ochrany osobných údajov

Tyto podmínky ochrany osobních údajů informují, jak zpracováváme získané osobní údaje, které potřebujeme pro poskytování našich služeb, prodej zboží a provoz našich webových stránek prostřednictvím velkoobchodního internetového obchodu Bravson.sk umístěného na webovém rozhraní https://www.bravson.sk/ u naší společností

BRAVSON GROUP s.r.o.
Nová 445, 683 54 Otnice, Česká republika
IČ: 08754284
DIČ: CZ08754284
v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka 115275
Telefonní číslo: +421 948 205 574
Kontaktní e-mail: info@bravson.sk  

Zpracování osobních údajů upravuje zejména nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických sobo v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) („GDPR“)

1. Zpracování osobních údajů

1.1. Zpracování osobních údajů v případě použití kontaktního formuláře

Pokud poptáváte naše produkty a služby, budeme pracovat s vašimi kontaktními údaji, které nám sdělíte, hlavně prostřednictvím poptávkového formuláře. Jsou to: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vaše požadavky ohledně našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v poptávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu
Kontaktujeme vás přes ně pro další domluvu ohledně zboží a služeb.

Na základě jakého právního důvodu?
Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – jednání o smlouvě, resp. provedení opatření před uzavřením smlouvy na vaši žádost.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Pokud nenavážeme další spolupráci, vaše data budeme zpracovávat nejdéle 10 let od naší poslední komunikace.

1.2. Zpracování osobních údajů v případě nákupu

Pokud u nás nakoupíte, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, název společnosti, fakturační adresa, doručovací adresa,  vaše objednávka našich produktů a služeb, případně další údaje, které nám v objednávce vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom splnili naši smlouvu – dodali vám naše zboží nebo služby. Přes kontaktní údaje s vámi budeme také komunikovat ohledně stavu vaší objednávky, případně ohledně reklamací nebo vašich dotazů.

Osobní údaje budeme dále zpracovávat pro splnění našich povinností, které nám plynou ze zákona (hlavně pro účetní a daňové účely, případně pro vyřízení reklamací a jiné).

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?

Jedná se o zpracování na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR – plnění smlouvy a čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR – plnění naší právní povinnosti.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Po dobu plnění naší služby a poté 10 let od posledního poskytnutí takové služby nebo dodání zboží.

1.3. Newslettery (obchodní sdělení)

Pokud se nám zapíšete do newsletteru nebo jste nakupující zákazník a nezakázali jste nám to při nákupu, použijeme vaši e-mailovou adresu pro rozesílku našich novinek.

Na základě jakého právního důvodu?
Umožňuje nám to ust. § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, pokud jste nám to při nákupu nezakázali.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
10 let od vašeho posledního nákupu. Z rozesílky se můžete kdykoliv odhlásit prostřednictvím e-mailu nebo nás kontaktujte na e-mailu: info@bravson.sk 

1.4. Zpracování osobních údajů v případě registrace do uživatelského účtu

Pokud si u nás vytvoříte uživatelský účet, budeme pracovat s údaji, které nám vyplníte. Jsou to hlavně údaje: jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, název společnosti, fakturační adresa, doručovací adresa, případně další údaje, které nám vyplníte nebo nám je v rámci další domluvy předáte.

V uživatelské účtu budeme vést i vaše objednávky, doklady, slevy a recenze.

Z jakého důvodu?
Osobní údaje potřebujeme zpracovat, abychom vám mohli zřídit administraci uživatelského účtu, poskytnuli vám pohodlnější nákupní zážitek, mohli jste mít ucelený přehled o údajích, které o vás evidujeme.

Na základě jakého právního důvodu osobní údaje zpracováváme?
Jedná se o zpracování na základě čl. 7 odst. 1 GDPR.

Jak dlouho budeme osobní údaje zpracovávat?
Údaje budeme používat pro vedení vašeho účtu a poskytování služeb po dobu vašeho využívání účtu. Účet vám deaktivujeme a údaje smažeme, pokud účet nepoužijete déle jak 10 let od posledního nákupu. Účet také můžete kdykoliv deaktivovat (tedy váš souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat).

2. Kdo se k datům dostane?

Vaše data zůstanou u nás. Přesto pro nás pracují některé společnosti nebo jiné osoby, které se k datům dostanou proto, že nám pomáhají s chodem našeho e-shopu. Jsou to:

-     provozovatel e-shopové platformy Shoptet (Shoptet a.s.)
-     společnosti podílející se na expedici zboží (Česká pošta, s.p., 123Kurier, s. r. o., odštěpný závod ČR, Direct Parcel Distribution CZ s.r.o., Toptrans EU, a.s., Zaslat s.r.o.)
-     společnosti podílející se na zpracování plateb (Fio banka, a.s.)
-     společnost poskytující online komunikaci (Smartsupp.com, s.r.o.)
-     společnost zpracovávající účetnictví (AMVIA účetní kancelář s.r.o.)

Vaše osobní údaje se dále mohou dostat k těmto dalším subjektům:

-     Google Ireland Limited
-     Seznam.cz, a.s.

Osobní údaje zpracováváme pouze na území Evropské unie.

3. Co byste dál měli vědět

V naší společnosti nemáme jmenovaného pověřence pro ochranu osobních údajů. 

V naší společnosti dochází k rozhodování na základě automatického zpracování či profilování.

Pokud byste měli k osobním údajům otázky, kontaktujte nás na e-mailové adrese info@bravson.sk nebo zavolejte na tel. č. +421 948 205 574.

4. Vaše práva v souvislosti se zpracováním osobních údajů

Nařízení GDPR vám dává mimo jiné právo obrátit se na nás a chtít informace, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a nechat je aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování, můžete požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů, požadovat po nás v určitých situacích výmaz osobních údajů a v určitých případech máte právo na jejich přenositelnost. Proti zpracování na základě oprávněného zájmu lze vznést námitku.

Pokud si myslíte, že s daty nenakládáme správně, máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů, případně se se svými nároky obrátit na soud.

 

V Otnicích dne  31.3.2022

Nakúpte po telefóne (Po-Pá: 8:00-16:00)